Hyppää sisältöön

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaamiseen tulee puuttua välittömästi.

Työpaikalla kiusatuksi joutuminen on stressaava tilanne, joka koettelee itsetuntoa ja luo turvattomuutta sekä alemmuudentunteita. Pahimmillaan kiusaaminen voi aiheuttaa työuupumusta ja masennusta.

Kiusaaminen voi olla hyvinkin arkipäiväistä toimintaa, jossa työntekijän toimintaa hankaloitetaan ja vähätellään eri tavoin: leimaamista, ohittamista ja eristämistä. Kiusaamisen muodoista seksuaalinen häirintä on erityisen vaiettua.

Nykyisessä työelämässä korostuvat hyvät sosiaaliset valmiudet ja esilläolo. Pitkäjänteiset puurtajat, jotka eivät ole tottuneet pitämään puoliaan eivätkä markkinoimaan itseään, joutuvat helposti kiusaamisen kohteeksi.

Usein kiusaamista ei edes tiedosteta työyhteisössä. Kohteeksi joutunut tuntee kyllä tulleensa kiusatuksi. Kiusaaminen on kuitenkin koko työyhteisön asia ja vaatii yhteistä vastuunottoa.

Ongelma ei ratkea itsestään

Kiusaaminen ja siihen liittyvät tunteet eivät mene ohi itsestään työpaikallakaan. Työyhteisön tulisi kyetä reagoimaan tilanteeseen nopeasti ja selvittämään, mistä on kyse. Ihanteellista olisi, jos työyhteisössä olisi selkeät yhdessä sovitut pelisäännöt: miten meillä edetään, jos joku kokee tai havaitsee kiusaamista.

Kiusaamistilanteen nostattamia häpeän, voimattomuuden ja raivon tunteita ei kannata kauaa sietää.

Ota yhteyttä

  • työsuojeluvastaavaan
  • luottamusmieheen
  • työsuojelupiiriin tai
  • työterveyshuoltoon.

Joissakin seurakunnissa toimii työpaikkapappeja, jotka kuuntelevat ja keskustelevat kanssasi tilanteesta ja etsivät ratkaisukeinoja yhdessä. Voit ottaa yhteyttä myös seurakunnan päivystävään työntekijään.

Kirkon Palveleva puhelin sekä Palveleva netti toimivat myös keskusteluavun kanavina.