Hyppää sisältöön

Kirkko on suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 378 seurakuntaa (1.1.2020), joissa vakituisessa työsuhteessa työskentelee yhteensä noin 15 200 työntekijää. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää mm. hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2019 koko kirkossa työskenteli 2089 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2019 miehiä oli 50,7 % ja naisia 49,3 %. Kirkkoherroista 25 % oli naisia. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 71,4 % ja miehiä 28,6 %.

Kirkon työntekijöiden vakituisessa työsuhteessa olevien keski-ikä on 48,5 vuotta. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 55–59-vuotiaat.